Kalender

April-December 2018

Vigtigt! Flakfortet lukker for lystsejlere i 2018

Afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen tvinger Flakfortet til at lukke for lystsejlere, da styrelsen kræver de faciliteter, som Flakfortet har etableret for lystsejlerne, fjernet - og fortet ført tilbage til den dårlige stand, som det havde i 1995, da det blev gjort til fortidsminde.

Informationsmøde vil blive afholdt i forbindelse med standerhejsning d.28. april kl.13.00. I er alle velkommen den dag.

Flakfortet overholder naturligvis de kontrakter, de har med leverandører og kunder, hvorfor Færgefarten til Flakfortet og restauranten på Flakfortet opretholdes. Nedrivningsarbejdet af lystsejlernes faciliteter vil være det første at gå i gang med i forhold til Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse.

Dette er konsekvensen af, at Slots- og Kulturstyrelsen den 6. april 2018 afviste at give Malmøkranen AB, der driver Flakfortet, dispensation fra museumsloven. Malmøkranen har gennem de seneste år brugt et tocifret millionbeløb på vedligeholdelse og restaurering af faciliteter til bl.a. lystsejlerne. Nu har styrelsen påbudt Malmøkranen at føre Flakfortet tilbage til den stand, som det havde i 1995, da fortet blev gjort til et fortidsminde – længe inden Malmøkranen AB overtog Flakfortet.

I 1995 var Flakfortet – der på dette tidspunkt var ejet af statens ejendomsselskab Freja – i meget dårlig stand, og Freja solgte senere Flakfortet til Malmøkranen på betingelse af, at Malmøkranen satte fortet i stand og vedligeholdt dette. Konsekvensen af Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse er, at Flakfortet nu skal føres tilbage til en stand, hvor det på ingen måde vil være egnet hverken for lystsejlere eller andre besøgende.

Det vil med virkning fra i dag ikke være muligt at komme til Flakfortet i egen båd.


› Tilbage

Restaurant Flakfortet

Nyd en god middag i gode venners lag og fantastisk omgivning her hos os på Restaurant Flakfortet.

Tlf: 32 96 08 00, taste 1
restaurant@flakfortet.com
 

Havnekontor Flakfortet & Kiosk
Havnekontoret: 32 96 08 00, tast 3
havnekontor@flakfortet.com
Ansvarlig for lystsejlere, kiosk & overnatning.

Restaurant Flakfortet
Restaurant Flakfortet: 32 96 08 00, tast 1
restaurant@flakfortet.com
Ansvarlig for pakkesalg, mad & konference.

Pakker & Sejlads:
Spar Shipping: 33 33 93 55
nyhavn@sparshipping.dk
Ansvarlig for pakkesalg, rundvisning,
spøgelsesjagt & sejlads.

Aktiviteter & Events:
Outdoor Explore: 72 170 280
aktiviteter@flakfortet.dk
Ansvarlig for pakkesalg, ø-dyst, skattejagt & teambuilding.

 

Pakkeløsninger 2018:
Klik her