Regler

Flakfortet stilles under de besøgendes beskyttelse.
Anløb og ophold på Flakfortet sker på de besøgendes eget ansvar.

Særligt bemærkes at øens kaj ikke kan forventes at være fri for bolte og fremspring. Omhyggelig fortøjning og affendring tilrådes.

Det er tilladt:
At grille på den store grillpladsen på Flakfortets forside.
At medbringe hunde i snor (fjern venligst efterladenskaber).
At bade i kanalen ved broen. (Indenfor det afspærrede område)
At medtage en pose muldjord til anbringelse på øen efter havnefogedens anvisning.

Besøgende skal rette sig efter havnefogedens anvisninger. Havnefogeden kan bortvise besøgende fra øen.

Det er ikke tilladt:
At medbringe egen forplejning til Flakfortet for grupper og selskaber.
At slå telt op på Flakfortet.
At færdes på skråninger, sandskred eller på toppen af facaden eller uden for afmærkninger.
At beskadige planter, plukke blomster eller knække grene.
At henkaste affald og flasker eller på anden måde forurene øen.
At støje unødigt eller på anden måde vise dårlig havneadfærd.
At fiske eller jage fra øens område.
At tænde bål eller bruge åben ild.
At efterlade affald på øen -Tag det med hjem!
At bruge engangsgrill.

Værn om øen - Det er din sommerø!

 

Restaurant Flakfortet

Nyd en god middag i gode venners lag og fantastisk omgivning her hos os på Restaurant Flakfortet.

Tlf: 32 96 08 00, taste 1
restaurant@flakfortet.com
 

Havnekontor Flakfortet & Kiosk
Havnekontoret: 32 96 08 00, tast 3
havnekontor@flakfortet.com
Ansvarlig for lystsejlere, kiosk & overnatning.

Restaurant Flakfortet
Restaurant Flakfortet: 32 96 08 00, tast 1
restaurant@flakfortet.com
Ansvarlig for pakkesalg, mad & konference.

Pakker & Sejlads:
Spar Shipping: 33 33 93 55
nyhavn@sparshipping.dk
Ansvarlig for pakkesalg, rundvisning,
spøgelsesjagt & sejlads.

Aktiviteter & Events:
Outdoor Explore: 72 170 280
aktiviteter@flakfortet.dk
Ansvarlig for pakkesalg, ø-dyst, skattejagt & teambuilding.

 

1.10.2018-ultimo april 2019Vinterlukket på Flakfortet

 

Pakkeløsninger 2018:
Klik her